Odmowa wydania pozwolenia dla MPO!

W dniu 28-11-2016 Urząd Marszałkowski odmówił MPO udzielenia pozwolenia zintegrowanego. To wielki krok naprzód ku poprawie sytuacji na Bielanach. Ale sukces będzie można ogłosić, gdy ostatecznie przestanie być uciążliwy i sytuacja wreszcie ulegnie polepszeniu.

Treść odmowy

Czy to już koniec?

Wiele wskazuje na to, że to przełomowa dla mieszkańców decyzja. Jest wreszcie wielka nadzieja na zakończenie trwającej już ponad 3 lata gehenny. Jednak dla nas, dopóki sytuacja nie ulegnie trwałej poprawie sprawa nie jest jeszcze skończona. Przypominacie sobie ile to trwało?